Θήκη αντικειμενοφόρων πλακών χάρτινη 10 θέσεων

Θήκη αντικειμενοφόρων πλακών χάρτινη 10 θέσεων.

Οι θήκες έχουν την κατάλληλη απόσταση μεταξύ τους για εύκολη χρήση.

Η κάθε θήκη είναι αριθμημένη.

Κατηγορία: