Σκωραμίδα «πάπια» χάρτινη

0.75 ME ΦΠΑ

Σκωραμίδα «πάπια» χάρτινη μιας χρήσης. Κατασκευασμένο από πεπιεσμένο χαρτί.