Λαμπάκι ωτοσκοπίου Heine #110 για mini 3000

28.00 ME ΦΠΑ

Λαμπάκι ωτοσκοπίου Heine #110 για mini 3000 ξένου αλογόνου 2,5V.