Λαμπάκι ωτοσκοπίου Heine #105 για mini 3000 F.O.

28.00 ME ΦΠΑ

Λαμπάκι ωτοσκοπίου Heine #105 για mini 3000 F.O. ξένου αλογόνου 2,5V.