Λαμπάκι ωτοσκοπίου Heine #056 για mini 2000

22.00 ME ΦΠΑ

Λαμπάκι ωτοσκοπίου Heine #056 για mini 2000 ξένου αλογόνου 2,5V.