Φορμόλη 37%

3.60 ME ΦΠΑ

Υδατικό διάλυμα φορμαλδεύδης 37% .Εμφιαλομένο σε φιάλη 1lt.