Χειριστήριο ποδιών για Weelko – 01 μοτέρ

52.08 ME ΦΠΑ

Χειριστήριο ποδιών για Weelko – 01 κατάλληλο για ηλεκτρικές κλίνες με 1 μοτέρ όπως Lumb, Hern, Cervic, Latis.