Χαρτί καρδιογράφου Welch Allyn CP 50

16.12 ME ΦΠΑ

Καταγραφικό χαρτί καρδιογράφου μιλιμετρέ για τον καρδιογράφο Welch Allyn CP 50 τρικάναλο.
Ο καρδιογράφος CP 50 δέχεται θερμογραφικό χαρτί σε μορφή z-fold (φύλλα) είτε σε μορφή ρολού. Οι διαστάσεις του z-fold είναι 11,4 cm x 250 φύλλα ενώ του ρολού είναι 11,4 cm x 20 m.