Δείκτες ξηρού κλιβάνου

Αναλώσιμα αποστείρωσης

Αναλώσιμα αποστείρωσης

Διάφορα αναλώσιμα αποστείρωσης όπως ρολά και φάκελοι αποστείρωσης σε διάφορα μεγέθη ανάλογα με τον αριθμό των εργαλείων. Βρείτε επίσης δείκτες για την ένδειξη σωστής θερμοκρασίας και διάρκειας αποστείρωσης.

Εμφάνιση όλων των 10 αποτελεσμάτων

X