Ανταλλακτικά διαθερμίας στυλό

Διαθερμίες

Διαθερμίες

Μονοπολικές και διπολικές διαθερμίες για κοπή και πήξη ιστών μέσω θερμότητας, καυτηριασμούς, αφαίρεση κρεατοελιών και άλλα. Επίσης υπάρχουν διαθερμίες μίας ή περισσότερων χρήσεων σε μορφή στυλό.

Μια ηλεκτροχειρουργική μονάδα – διαθερμία αποτελείται από μια γεννήτρια και μια χειρολαβή με ένα ή περισσότερα ηλεκτρόδια. Η συσκευή ελέγχεται χρησιμοποιώντας ένα διακόπτη στη χειρολαβή ή έναν ποδοδιακόπτη. Συσκευές που προορίζονται για χειρουργική κοπή και έλεγχο της αιμορραγίας προκαλώντας πήξη (αιμόσταση) στο χειρουργείο. Η διαθερμία χρησιμοποιείται συνήθως στην δερματολογία στην γυναικολογία, την καρδιολογία, την πλαστική, την οφθαλμολογία, την ορθοπεδική, την ουρολογία καθώς και σε επεμβάσεις στην σπονδυλική στήλη, ENT, γναθοχειρουργικές και σε νευροχειρουργικές.

Στις μονοπολικές διαθερμίες το ενεργό ηλεκτρόδιο τοποθετείται στο χειρουργικό σημείο και ο ηλεκτρόδιο επιστροφής του ασθενούς – γείωση σε καποιο άλλο σημείο πάνω στον ασθενή με μεγάλη επιφάνεια. Το ρεύμα περνά διαμέσου του ασθενούς από το ενεργό ηλεκτρόδιο στην γείωση ώστε να δημιουργηθεί κύκλωμα και να προχωρήσει η διαδικασία της κοπής του ιστού.

Στις διπολικές διαθερμίες τόσο η λειτουργία του ενεργού ηλεκτροδίου όσο και του ηλεκτροδίου επιστροφή εκτελούνται στη θέση της χειρουργικής επέμβασης. Οι δύο άκρες των λαβίδων εκτελούν τις λειτουργίες ενεργού και ηλεκτροδίου επιστροφής. Στο ηλεκτρικό κύκλωμα συμπεριλαμβάνεται μόνο ο ιστός που συγκρατείται στη λαβίδα. Επειδή η λειτουργία επιστροφής εκτελείται από μία άκρη των λαβίδων, δεν απαιτείται ηλεκτρόδιο επιστροφής ασθενούς. Η διπολική διαθερμία λειτουργεί ανεξάρτητα από το μέσο στο οποίο χρησιμοποιείται, επιτρέποντας την πήξη σε ένα υγρό περιβάλλον.

 • Ανταλλακτικά διαθερμίας

  Ανταλλακτικά διαθερμίας (10)

  Ανταλλακτικά διαθερμίας

  Ανταλλακτικά κατάλληλα για την χρήση των ηλεκτροχειρουργικών μονάδων. Περιλαμβάνονται άκρα(tips) για τις λαβές, διπολικές λαβίδες και καλώδια, γειώσεις, καλώδια σύνδεσης και άλλα.
 • Διαθερμίες στυλό

  Διαθερμίες στυλό (3)

  Διαθερμίες στυλό

  Διαθερμίες σε μορφή στυλό μίας χρήσης ή πολλών χρήσεων που λειτουργούν με την χρήση μπαταριών.
 • Συσκευές διαθερμίας

  Συσκευές διαθερμίας (7)

  Συσκευές διαθερμίας

  Οι συσκευές διαθερμίας είναι ηλεκτροχειρουργικές μονάδες που χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό ρεύμα για να κόψουν ή να πήξουν ιστό. Μερικές από τις εφαρμογές τους είναι πως χρησιμοποιούνται για αποξήρανση και αφυδάτωση του ιστού ώστε να διευκολυνθεί η αφαίρεσή του. Μια άλλη επιλογή είναι η φλόγωση, η καταστροφή του ιστού με την εφαρμογή ενός ηλεκτρικού ρεύματος. Τεχνολογίες Οι περισσότερες από αυτές τις μονάδες χρησιμοποιούν ρεύμα υψηλής συχνότητας. Η κοπή και η πήξη μπορεί να είναι μονοπολική, χρησιμοποιώντας ένα μόνο ηλεκτρόδιο ή διπολική, στο οποίο το ρεύμα περνά από ένα ενεργό προς ένα παθητικό ηλεκτρόδιο επιστροφής. Επίσης περιλαμβάνονται συσκευές αναρρόφησεις των οσμών που παράγονται κατά την διαδικασία.
X